Den kvinnliga detektivbyrån är från och med november 2019 inte längre aktivt. 

Hoppas att ni hittar hjälp på annat håll! Vill även tacka alla klienter för visat förtroende under dessa sju år.