BEVISINSAMLING

Den kvinnliga detektivbyrån har länge hjälpt olika klienter och advokatbyråer att samla in bevisning som senare kan användas i rätten. 

Det kan röra sig om olaglig uthyrning i andrahand, trakasserier, vårdnadstvist, skilsmässa eller skulder. 

Vi har även hjälp klienter genom att vittna åt deras vägnar om den insamlade bevisningen eller vad som observerats vid olika tillfällen. 

Tyvärr måste man ibland samla in sin egen bevisning då resurserna i samhället inte räcker till. Med vår hjälp behöver du inte göra det ensam utan vi gör jobbet åt dig.