FÖRETAGSUTREDNING

Vid tillfällen då ditt företag behöver granska personer i ett annat företag inför sammanslagning eller nytt samarbete.

Då kan vi komma in och göra en stor kartläggning på nyckelpersoner i företaget och företaget i helhet. 

Finns det konkurser, skulder eller negativ press i bagaget som kan påverka ditt företag.

Vi går igenom allt från ägarstrukturer, bakgrundskontroller

på nyckelpersoner och hur deras avtryck är på nätet. 

Vi kan även hjälpa ditt företag då det finns misstanke om internt svinn och du behöver ha en person inne på ditt företag som är dina ögon och öron.  

Kontakta oss idag så lägger vi tillsammans upp en handlingsplan efter ert behov.